Se pou Jezi Save Ou « Revamp Your Mind
Follow us on
Share

Se pou Jezi Save Ou

Fèt ankò Salvation mesaj

Jan 3: 1-7

Te gen yon nonm nan farizyen yo, yo te rele Nikodèm, yon chèf jwif yo:

Menm bagay la tou vin bò kot Jezi nan mitan lannwit, li di l ‘konsa: Mèt, nou konnen se ou menm yon pwofesè soti nan Bondye, paske pesonn pa ka fè sa yo mirak sa w’ap fè yo, eksepte Bondye toujou kanpe avè l’.

Jezi reponn li di l ‘: Se vre wi, an verite, m di ou,, li pa ka wè Eksepte dwe yon nonm fèt ankò Peyi Wa ki nan Bondye.

Nikodèm di li: Ki jan yo ka yon moun ki fèt lè li se fin vye a? ka li antre nan yon dezyèm fwa a nan vant manman l ‘, yo epi yo dwe fèt?

Jezi reponn yo: Se vre wi, an verite, m di ou: Si dwe yon nonm fèt nan dlo ak nan Lespri Bondye a, li pa ka antre nan Peyi Wa ki nan Bondye.

Men, depi yon fèt nan vyann lan se kò; ak sa ki fèt nan Lespri Bondye se Lespri Bondye.

Pa sezi si mwen di ou: Nou fèt yon dezyèm fwa.

Nou kwè – Nan k ap resevwa Sentespri a ak prèv nan Bib la pale nan tonques, e ke li te ede nou lapriyè.

Mark 16v17

Epi siy sa yo pral suiv moun ki kwè; Nan non mwen yo pral chase move lespri; y’a pale lòt lang;

Acts 2 v 1-4

Lè jou Lapannkòt la rive, yo tout te reyini ansanm menm kote a.

Yo rete konsa yon son soti nan syèl la tankou yon van k’ap soufle; li plen tout kay kote yo te chita a.

Apre sa, te parèt devan yo lang fondu tankou nan dife, epi li chita sou chak nan yo.

Apre sa, yo tout te vin anba pouvwa Sentespri, epi yo pran pale lòt lang dapre jan Lespri Bondye a t’ap fè yo pale.

Ròm 8 v 26

Menm jan an tou Lespri Bondye a tou helpeth enfimite nou, paske nou pa konnen sa nou dwe priye pou jan nou dwe, men Lespri Jezi a li menm k’ap lapriyè Bondye pou nou ak jémisman (pale nan tonques) ki pa ka esplike.

NOU KWÈ nan gerizon diven pa lafwa pèsonèl nan Jezi Kris la. Mak 16 v 18.

“Yo va mete men sou malad la, epi yo ka geri”.

Isit la li se nan yon chan, pa yon zanmi fin vye granmoun Mesye Pòl Rocchi, Tounen vin jwenn Bondye & Fè Baptised soti nan l ‘Nouvo Jerizalèm Album. Li se chante sa a, pi bon mwen te tande sou kòman yo jwenn sove pou tout letènite.

Si ou ta vle voye yon imèl ba mesaj sa a Salvation nan yon dosye son nan yon zanmi klike isit la

Fè li kounye a. Moun ki Imèl ki jan yo dwe sove. Èske pou tan an se kout sezon rekòt la abondan & travayè yo kèk.

Imèl 3 moun ou konnen kounye a!

2 Timote 4: 2 – Fè preche Pawòl la nan tout tan, nan tout kote. Sa gen ladan entènèt la. Email Fèt la ankò mesaj bay zanmi ou yo & renmen tout lènmi nou voye li nan yo kòm byen.

Yon lòt chante gwo pa Pòl Rocchi soti nan New li lavil Jerizalèm Album.

Tan se kout li yo kouri soti ak sa a Siyen nan syèl Virgo nan Madanm a oswa nan Arabic jenn fi a defandu rive vre trè byento ak Lè sa a trè pre li a chèf retounen tout bon.

BookCoverImage

Share
%d bloggers like this: