Afrikaans – Laat Jesus jou red « Revamp Your Mind
Follow us on
Share

Afrikaans – Laat Jesus jou red

Born Again Salvation Boodskap

Johannes 3: 1-7

Daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode:

Dieselfde het die nag na Jesus en sê vir Hom: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.

Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens gebore word as hy oud is,? kan hy die tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?

Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.

Ons glo – in die ontvangs van die Heilige Gees met die Bybel bewys van praat in tonques, en dat dit help ons om te bid.

Mark 16v17

En sal hierdie tekens volg hulle wat glo, In my naam sal hulle duiwels uitdryf; met nuwe tale sal hulle spreek,

Hand 2 v 1-4

En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, aangebreek het, was hulle almal eendragtig saam in die een plek.

En daar kom skielik ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis waar hulle gesit gevul.

En daar het aan hulle gesplete tonge soos van vuur, en dit sit op elkeen van hulle.

En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale te praat, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

Romeine 8 v 26

Net so is die Gees saamwerk ook ons ​​swakhede, want ons weet nie reg wat ons as ons moet bid nie, maar die Gees self vir ons intree met onuitspreeklike (praat in tonques) sugtinge word.

ONS GLO in Goddelike genesing deur geloof in Jesus Christus. Mark 16 v 18.

“Hulle die hande lê op die siekes, en hulle sal gesond word.”

Hier is dit in ‘n lied, deur ‘n ou vriend van mnr Paul Rocchi Bekeer & Wees gedoop uit sy Nuwe Jerusalem Album. Dit is die beste liedjie wat ek het oor hoe om gered te word vir alle ewigheid gehoor.

 


As jy wil hierdie verlossing boodskap te e-pos in ‘n klank lêer na ‘n vriend kliek hier

Doen dit nou. E-pos mense hoe om gered te word. Doen want die tyd is kort die oes volop & die arbeiders min.

E-pos 3 mense wat jy nou weet!

2 Timoteus 4: 2 – Wees die Woord verkondig ten alle tye, in elke plek. Dit sluit die Internet. E-pos die Born weer boodskap aan jou vriende & Love jou vyande stuur dit aan hulle so goed.

Nog ‘n groot lied deur Paul Rocchi van sy nuwe Jerusalem Album.

Tyd is kort sy loop uit en die teken in die hemel Maagd die vrou of in Arabies die onverdedigde Maiden kom waar baie gou en dan is sy baie naby aan die Here terugkeer inderdaad.

BookCoverImage

Share
%d bloggers like this: