La Jesus frelse deg « Revamp Your Mind
Follow us on
Share

La Jesus frelse deg

Born Again Salvation Message

John 3: 1-7

Det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer:

Det samme kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Ikke forundret over at jeg sa til deg, må Ye bli født på ny.

VI TROR – I mottar den Hellige Ånd med bibelen bevis for å snakke i tonques, og at det hjelper oss å be.

Mark 16v17

Og disse tegn skal følge dem som tror; I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med nye tunger;

Apg 2 v 1-4

Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på ett sted.

Og plutselig kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt.

Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, og de satte seg på hver av dem.

Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

Romerne 8 v 26

På samme måte kommer også Ånden vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk (snakker i tonques) som ikke kan uttrykkes med ord.

VI TROR på guddommelig helbredelse ved personlig tro på Jesus Kristus. Mark 16 v 18.

“De skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet”.

Her er det i en sang, av en gammel venn Mr. Paul Rocchi, Omvend & Være døpt fra hans nye Jerusalem Album. Det er den beste sangen jeg har hørt om hvordan bli lagret for all evighet.

 
Hvis du ønsker å sende epost til denne Salvation Message in a lydfil til en venn Klikk her

Gjør det nå. E folk hvordan å bli frelst. Har for tiden er kort innhøstingen rikelig & arbeiderne få.

E-post tre personer du kjenner nå!

2. Timoteus 4: 2 – Vær forkynte Ordet til alle tider, i hvert sted. Det inkluderer Internett. E-post Born igjen beskjed til dine venner og elske deres fiender sender det til dem også.

En annen flott sang av Paul Rocchi fra Hans nye Jerusalem Album.

Tiden er kort dens kjører ut og dette tegnet i Heavens Jomfruen kvinnen eller på arabisk den forsvarsløse Maiden blir virkelighet veldig snart, og da er det svært nær Lords tilbake faktisk.

BookCoverImage

Share
%d bloggers like this: