येशू जतन करा तुम्ही द्या - Revamp Your Mind Revamp Your Mind
Follow us on
PinterestFacebookTwitterGoogle+Amazon Wish ListTumblrStumbleUponLinkedInBlogger PostMySpaceOutlook.comWordPressDiggRedditGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo BookmarksYahoo MailEmailDeliciousInstapaperPinboardFlipboardShare

येशू जतन करा तुम्ही द्या

यांचा जन्म पुन्हा तारण संदेश

योहान 3: 1-7

निकदेम, यहूदी लोकांचा एक महत्वाचा नाव परुशी एक मनुष्य होता:

एका रात्री निकदेम येशूकडे आला आणि त्याला म्हणाला, रब्बी, तुम्ही देवाकडून पाठविलेले शिक्षक आहात हे आम्हांला माहीत आहे म्हणाला, कोणीही तू देवाचा वगळता त्याच्याजवळ असावे करायचे की हे चमत्कार नाही.

येशूने उत्तर दिले आणि ते त्याला म्हणाले, तुम्हांला खरे सांगतो, मी पुन्हा जन्म नसेल, तर देवाचे राज्य पाहू शकणार नाही, तुला सांगतो.

निकदेम तो जुना आहे तेव्हा एक मनुष्य जन्म कसा करता येईल हे त्याला म्हणाला? तो आपल्या आईच्या गर्भात दुसरी वेळ प्रविष्ट करू शकता, आणि जन्म होणारच नाही!

येशू खरे तेच मी एक मनुष्य पाणी आणि आत्म्याने जन्म झाला नाही तर त्याचा देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही वगळता, तुला सांगतो, उत्तर दिले.

देह च्या जन्माला जे देह आहे; आणि आत्म्याने जन्म झाला आहे जे आत्मा आहे.

तुम्ही याचे आश्चर्य मानू मी तुला सांगतो, तुम्ही पुन्हा जन्म झाला पाहिजे सांगितले नाही.

– आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवतो tonques बोलण्याचे बायबल पुरावा पवित्र आत्मा प्राप्त मध्ये, आणि तो आम्हाला प्रार्थना करण्यास मदत करते.

मार्क 16v17

आणि ही चिन्हे विश्वास ठेवतात, त्यांच्याकडे असतील; ते माझ्या नावाने भुते टाकाव्या; ते नवीन भाषा बोलू नये;

प्रेषितांची कृत्ये 2 विरुद्ध 1-4

पन्रासावाचा दिवस आला, तेव्हा सर्व प्रेषित एका ठिकाणी जमत असत.

आणि अचानक तेथे एक आवाज सोसाट्याने वाहणाऱ्या वाऱ्यासारखा होता आकाशातून आवाज ऐकू आला, आणि तो ते बसले होते, जेथे सर्व घर त्या आवाजाने भरुन.

त्यांनी सारख्या अग्नीच्या गुण निरनिराळ्या भाषा दिसू लागले, आणि त्यांना प्रत्येक बसली.

ते सर्व पवित्र आत्म्याने भरुन गेले आणि ते आत्मा त्यांना सामर्थ्य देत निरनिराळ्या भाषा बोलू लागले होते.

रोमन्स 8 विरुद्ध 26

आम्ही पाहिजे म्हणून प्रार्थना करावी काय माहीत: तसेच आत्मा देखील आमच्या व्याधी पाठीराखा परंतु आत्मा स्वत आपणांसाठी शब्दांनी जाऊ शकत नाही, जे कण्हण्याने (tonques बोलत) सह आपल्या वतीने मध्यस्थी करतो.

आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवतो येशू ख्रिस्त वैयक्तिक विश्वासाने दैवी उपचार मध्ये. मार्क 16 विरुद्ध 18.

“ते आजारी हात ठेवतील आणि ते बरे होतील”.

इथे एक जुनी मित्र श्री पॉल Rocchi करून पश्चात्ताप करा, आणि त्याचे नवीन यरुशलेम अल्बम Baptised आहे, एक गाणे आहे. मी सर्व अनंतकाळ साठी जतन कसे ऐकले आहे सर्वोत्तम गाणे आहे.


तुम्ही मित्राला आवाज फाइल अंतर्गत या तारण संदेश ईमेल करू इच्छित असल्यास येथे क्लिक करा

आता तो काय. कसे ईमेल लोक जतन करणे. वेळ का पीक खरोखर फार आणि कामकरी थोडे लहान आहे.

ईमेल 3 लोकांना आपण आता माहित!

2 तीमथ्य 4: 2 – प्रत्येक ठिकाणी, सर्व वेळी सुवार्ता सांगितली व्हा.इंटरनेट समावेश आहे. आपल्या शत्रूंना तसेच त्यांना पाठवू आपल्या मित्रांचे प्रेम पुन्हा संदेश जन्मलेल्या ईमेल.

त्याच्या नवीन यरुशलेम अल्बम पॉल Rocchi करून आणखी एक चांगला गाणे.

वेळ त्याच्या चालू लहान आहे आणि असंरक्षित मुली आकाश कन्या बाई किंवा अरबी या साइन इन करा लवकरच खरे येतो आणि देव नंतर त्याच्या फार जवळ खरंच परत.

BookCoverImage

PinterestFacebookTwitterGoogle+Amazon Wish ListTumblrStumbleUponLinkedInBlogger PostMySpaceOutlook.comWordPressDiggRedditGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo BookmarksYahoo MailEmailDeliciousInstapaperPinboardFlipboardShare
%d bloggers like this: